Taxusskolen

Vi gjennomfører Norges mest omfattende sjåførkurs og opplæringsprogrammer – med mål om skape hyggelige, trygge og komfortable drosjeopplevelser.
Kjennskapsprøve for Oslo og AkershusSpråktest
Intern kjennskapsprøve for Asker og Bærum
Kjøretest EcoDrive
Taxikurs med: Kjennskap, Førstehjelp, Taksameteropplæring, Eco Driving og Service kurs
Kartbokprøve.
Påsitt minimum 10 timer.
Medlytt minimum 2 timer.