Om Taxus

Taxus er en tjenesteleverandør til taxisentraler i Norge. Vi håndterer alle tjenester og datatekniske løsninger som omfatter drosjesjåførens hverdag, herunder taksameter, bankterminal, samt bestillinger gjennom app, web og telefon. I tillegg til trafikkstyring, opptrer Taxus som forhandlingspartner for taxisentralene ved anbud og større kontrakter og foretar innsalg og markedsføring rettet mot passasjermarkedet.
milj%c3%b8fyrt%c3%a5rnlogo
Vi er godkjente Miljøfyrtårnbedrifter:
Taxus Akershus AS
Nedre Romerike Taxi SA
Asker og Bærum Taxi SA


Klima og miljørapporter tilgjengelig ved forespørsel.