Taxisystemer

Taxus er forhandler og partner for ITF Manager (Internettbasert system for taxidrift). ITF Manager sentralsystem er internettbasert, noe som betyr at hver enkelt sentral ikke behøver å ha egne servere, datarom og personell for drift av sentralsystemet. Sentralens personell (og løyvehaverne) kan kommunisere med sentralsystemet enten via en vanlig internett browser  eller via en tynn klient på pc. Dette gjør det også enkelt for sentralene å samarbeide om f.eks. sentralbord nattestid og i helger.