Taxi-Service

Taxus har en egen avdeling som innstallerer og utfører service på taksameter, bankterminal, skriver og annet utstyr relatert til taxidriften i bilen.