Sette bort driften av sentralen?

- eller sette bort deler av driften? Taxus utfører alle arbeidsoppgaver som omfatter en taxisentral. Herunder blant annet callsenter, taksameter, bank og kommunikasjonshåndtering, kredittoppgjør, salg og markedsføring. Med stadig økende konkuranse, både fra ny teknologi og en konsolidering av bransjen, kan det å tenke nytt være veien for mange.