Våre tjenester

Taxus primæroppgaver er å drifte callsenter, takstameter, kredittsalg og annen administrative oppgaver for taxiselskapene. I tillegg er Taxus forhandlingspartner ved større kontrakter rettet mot storkunder, det offentlige, helsevesenet og andre kollektivaktører.
Taxus Akershus AS      Telefon: 67 10 00 00      Besøksadresse: Strandveien 37, 1366 LYSAKER      Postadresse: Postboks 410, 1327 LYSAKER    Org.nr. 987 002 964
Taxus Akershus AS      
Telefon: 67 10 00 00
Besøksadresse: Strandveien 37, 1366 LYSAKER
Postadresse: Postboks 410, 1327 LYSAKER
Org.nr. 987 002 964
taxus-logo-hvit
personvern
createurene-logo