Våre tjenester

Taxus primæroppgaver er å drifte kundesenter, takstameter, kredittsalg og annen administrative oppgaver for taxiselskapene. I tillegg er Taxus forhandlingspartner ved større kontrakter rettet mot storkunder, det offentlige, helsevesenet og andre kollektivaktører.